Site icon Ortopedi Skåne

Prislista

Vi har samarbetsavtal med Region Skåne och därför gäller samma patientavgifter som på sjukhuset.

Betala gärna med kort

Du betalar patientavgiften vid ditt besök. Då vi är en kontantfri verksamhet får du gärna betala med kort. Önskas i stället en faktura hemskickad tillkommer en faktureringsavgift på 50 kr. Om fakturan inte betalas tas en påminnelseavgift på 60 kr ut.

Om du uteblir från ett tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud får du betala dubbel patientavgift. Även om besöket skulle ha varit kostnadsfritt får du betala en avgift för uteblivet besök.

Högkostnadsskydd och frikort

Du behöver inte betala mer än 1200 kr per år i patientavgifter i öppenvården. Visa upp ditt högkostnadsskydd inför varje besök. När du har uppnått 1200 kr kan du få ett frikort, som innebär avgiftsfri vård resten av tolvmånadersperioden. Frikortsperioden börjar räknas från det första besöket de senaste tolv månaderna.

Exit mobile version